Марина Кларксън

Марина Кларксън (родена Грозданова) започва работата си като преподавател, когато е на 18 години. Вдъхновена от своя учителка, започва часове, посветени на качества като честност, смелост, щедрост, обич, грижа и други с децата в предучилищна възраст. Целта й е да ги подкрепи в това да разбират значимостта на тези добродетели и да ги вдъхнови да ги прилагат в ежедневието си.

Днес тя работи като психолог, преподавател и обучител и продължава да съсредоточава усилията си върху изграждането на характера, насърчаването на емоционалната зрялост и разбиране на човешките взаимоотношения при деца, младежи и възрастни. Подпомага учители, възпитатели и педагогически съветници в развитието на програми със същата цел. Води беседи, семинари и провежда индивидуални консултации.

Марина е автор на наръчника за изграждане на характера и емоционална зрялост у деца в предучилищна възраст „Уроци за сърцето“. Макар лесно да й хрумват идеи как да вдъхнови най-малките, любимите й часове са тези с най-големите ученици, в които заедно обсъждат и съпреживяват теми, свързани с глобалните проблеми на съвремието, смисъла на живота, взаимоотношенията, чувствата и характера ни и грижата за света около нас.

Марина живее в София със семейството си.