Новини

ОЙРОШПЕД ГРУП подкрепя TEDxSerdikaSalon: Education | Out of the Box

Явор Панталеев, Прокурист на ОЙРОШПЕД ГРУП:

30 години подкрепяме иновациите и образованието в България

 

ОЙРОШПЕД има уникален за България бизнес модел. В какво се състои на успеха на групата?

На първо място искам да споделя, че ние сме семейна компания. Това е важно условие на клиентите и партньорите ни да бъде гледано с уважение и респект и с мисъл за дългосрочно сътрудничество. Ние изграждаме лични взаимоотношения с повечето от тях и работим растейки заедно.

В ОЙРОШПЕД предлагаме всички видове услуги в областта на логистиката. Това е друг ключов елемент от нашето конкурентно предимство. Всеки член на нашия екип осъзнава, предлага и подкрепя широкия обхват на сферите, които предлагаме. Това подкрепя развитието ни като компания и осигурява траен растеж.

През годините сме доказали, че наша отличителна черта е положителното ни отношение към иновациите. Като компания, ние насърчаваме и приемаме новите идеи.  Имаме чуваемост към всички предложения за подобрения от всички заинтересовани страни, включително колеги, клиенти, партньори и доставчици.
Всеки който е работил с нас знае, че умеем да анализираме и управляваме изключително добре информацията и процесите. Стремим се към постигане на висока ефективност и оптимизация на ресурсите.
Не на последно място по значение е важно да споменем и екипа, с който работим. Мотивираме екипа с доверие, насърчаване, обучение и личен пример. Вярваме, че за да са успешни хората, те трябва постоянно да се обучават, да придобиват знания и умения, за да създават опит и преживявания.

Какви са инвестициите, които правите?

В групата имаме сериозна инвестиционна програма, която включва подобряване на материалната база на компанията и разширяване на мрежата ни от логистични услуги. От 2017 г. инвестираме в изграждане и разширяване на нови логистични терминали в Русе, Стара Загора, Бургас и Варна. Чрез тях общата ни складова площ на територията на страната е 51 000 кв. м.

Разширяваме международното си присъствие с инвестиции в нови складови бази в Сърбия, както и с нови дружества извън България, които да повишат качеството на обслужване на нашите клиенти и да оптимизират процесите по управление на доставките.

Приключваме разработването и внедряването на иновативен софтуер за управление на логистичния процес. Това е уникално решение, което помага не само на нас, но и на нашите клиенти и партньори да управляват от едно място целия процес от поръчката до издаването на фактура.

Какви са новите услуги, които предлагате?

Дружествата от групата постоянно разширяват сферите си на дейност. В областта на сухопътния транспорт сред приоритетните услуги е редовната и надеждна транспортна линия Русия – България „Балкан Експрес“, от която вече се възползват множество наши редовни, а и нови клиенти. Предлага превозване на частични товари, както и на цели камиони. Друга възможност са куриерските услуги за доставянето на малки пратки по цялата територия на Руската федерация.

С голям интерес се ползва и транспортната линия София – Техеран. Там имаме регулярен превоз всяка седмица.  Клиентите ни се възползват и от линиите, които имаме с Грузия и Азербайджан, като скоро ни предстои отварянето и на други иновативни за България дестинации.

От началото на 2019 година като част от нашите услуги предлагаме и водещата международна куриерска мрежа SkyNet Worldwide Express. В морския транспорт дружеството ни Ойропорт, оперира като официален агент на Damco International. Целта ни е клиентите и партньорите на групата да могат да ни виждат като универсален доставчик на качествени услуги и решения в областта на логистиката и да разчитат на нас при управлението на техните пратки.

Защо подкрепяте TEDxSerdikaSalon: Education | Out of the Box?

За нас като компания е важно да работим за създаването на устойчива бизнес среда в България. Част от този процес е подкрепата на повече хора да получават достъп до образование и да обменят опит. TEDx е доказано събитие в световен мащаб, което дава поле за изява на професионалисти и на хора, които имат и са готови да споделят ценно ноу-хау.

Самото събитие освен в лекционната си част е ценно и с личностите, които го посещават. Създава се невероятна микросреда, в която откриваме положителна енергия. Вярваме, че ако повече хора подхождаме отговорно и с отворени сетива към иновациите, ако споделяме научените уроци, и се стараем да внасяме повече ползотворна енергия в обществото, това ще се отрази на всички нас и всички ще имаме възможност да живеем в по-добра среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *